Forskning

Mat som – eller istället för – medicin?

I USA lider 30 procent av alla vuxna och 9 procent av ungdomarna av metabola syndromet (se faktaruta) och 31 miljoner européer behandlas med läkemedel för olika symptom i det metabola syndromet, som exempelvis högt blodtryck eller förhöjda blodfetter. Det är dags för ett paradigmskifte, vi måste börja agera mer förebyggande och kostbaserad prevention spelar här en viktig roll, säger professor Inger Björck, centrumföreståndare för Functional Food Science Center. Läs mer här.

Fysisk inaktivitet dödar lika många som rökning

Det intressanta med studien är att man valt att titta på riskerna med att vara fysiskt inaktiv, till skillnad från att lyfta fram fördelarna med att vara fysiskt aktiv. I en kommentar till artikeln, som också den publiceras i Lancet, understryks att just riskerna med inaktivitet bör poängteras i större utsträckning än vad som normalt sker. Läs mer här.

Socker kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdom

Ny svensk forskning visar att personer som äter mycket socker har sämre blodfetter och kan löpa ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Forskaren Emily Sonestedts nya resultat presenteras i den medicinska tidskriften British Journal of Nutrition. Läs mer här.

Läsk – indikator på psykisk ohälsa

Läsk, ibland i imponerande mängder, återkommer ofta i den överviktiges kost­anamnes. Författarna till den aktuella artikeln studerade sambandet mellan läskintag och psykisk hälsa inom ramen för South Australian Monitoring and Surveillance System, en systematisk och återkommande kartläggning av hälsotillstånd och riskfaktorer. Läs mer här.

Kommentarer inaktiverade.